Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

21/01/2013 | Chuyên mục : Nhà cung cấp, Thịt, Thực phẩm khô, Thực phẩm tươi

  • Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
  • Kinh doanh, chế biến nông sản và sản xuất thực phẩm chăn nuôi
  • Dịch vụ hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi
  • Chăn nuôi heo; gà, vịt; cá, tôm; chăn nuôi trâu, bò
  • Trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp ngắn ngày; trồng cây ăn quả

Địa chỉ : Trụ sở chính tại 21, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai.
Điện thoại : 061.3836110
Fax : 061.3836132
Email : admin@dofico.com.vn
Website : http://www.dofico.com.vn