Từ khóa xốt trắng

Những điều cơ bản về xốt trắng

01/06/2014 | Chuyên mục : Kiến thức, kỹ năng, Tài liệu

Nước xốt trắng là loại nước xốt rất cổ điển, có thể được chia ra làm hai loại: xốt velouté và xốt béchamel, cả hai đều được chế biến từ sự kết hợp các loại dung dịch khác nhau và roux (hỗn hợp bột mì với mỡ). Nước xốt velouté...

Xem tiếp
daubepvietnam-xot_trang

Xốt trắng – White Sauce

Nước xốt trắng là loại nước xốt rất cổ điển, có thể được chia ra làm hai loại: xốt velouté ...

Xem chi tiết