Từ khóa Caesar salad

caesar-salad

Caesar salad

Loại món ăn: , Từ khóa: ,

Caesar salad là món salad Ý nổi tiếng trên Thế giới. Tương truyền nó đã được đặt theo tên một ...

Xem chi tiết