Phong cảnh bằng thực phẩm của Carl Warner

20/09/2013 | Chuyên mục : Tin hay

Foodscapes  là một ý tưởng đầy sáng tạo của nhiếp ảnh gia Carl Warner. Ông đã sử dụng thực phẩm làm nguyên liệu cho những bức tranh phong cảnh của mình.

 > Dựng phong cảnh sống động bằng thực phẩm của Carl Warner

daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-13 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-47 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-46 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-45 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-44 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-43 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-42 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-41 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-40 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-39 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-38 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-37 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-36 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-35 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-34 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-33 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-32 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-31 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-30 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-29 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-28 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-27 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-26 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-25 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-24 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-23 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-22 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-21 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-20 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-19 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-18 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-17 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-16 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-15 daubepvietnam-phong_canh_thuc_pham_carl_warner-14

> Dựng phong cảnh sống động bằng thực phẩm của Carl Warner

Hải Đăng

Theo Carlwarner