[Infographic] Hướng dẫn chiến đấu bằng thực phẩm

04/12/2013 | Chuyên mục : Tin hay

Chiến đấu bằng thực phẩm! Hãy lựa chọn vũ khí cho mình.

food-fight-guide-vn

Huyền Trang, Hải Đăng