[Infographic] Cuộc sống của một đầu bếp có phải là cuộc sống lý tưởng?

22/07/2013 | Chuyên mục : Kiến thức, kỹ năng, Tài liệu, Tin hay

Tiền lương, thời gian làm việc và tương lai của các đầu bếp ở Mỹ. Mặc dù gặp nhiều thách thức, hơn 100.600 đầu bếp vẫn đang làm việc chăm chỉ để tạo những món ăn ngon cho người dân Mỹ.

(Click vào ảnh để xem ảnh lớn)

is-a-chefs-life-a-good-life-vn