[Infographic] Các loại pho-mát Anh

10/07/2013 | Chuyên mục : Kiến thức, kỹ năng, Tài liệu

Anh không phải là nước đầu tiên bạn nghĩ đến khi nhắc tới pho-mát (thường thì sẽ là Pháp), tuy nhiên, trừ một số loại pho-mát ra.

great-british-cheese -vn