Công ty CP Tiên Viên

06/06/2013 | Chuyên mục : Nhà cung cấp, Thịt, Thực phẩm tươi

Công ty cổ phần Tiên Viên là một trong những doanh nghiệp tại Chương Mỹ đầu tư vào kinh tế trang trại nghiên cứu và chăn nuôi gà đẻ trứng cung cấp lượng trứng khá lớn ra thị trường nội địa.

Từ mô hình vườn ao chuồng tổng hợp ban đầu, đến nay là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kinh tế trang trại Tiên Viên, với 8 trại chăn nuôi khép kín, thiết bị chăn nuôi hiện đại. Quy mô chăn nuôi hàng năm là 20.000 gà hậu bị, 25.000 gà đẻ, cung cấp cho chuỗi trên 20.000 trứng/ngày. Đặc biệt, công ty đã xây dựng được thương hiệu “Trứng gà sạch Tiên Viên”.

Liên hệ:
Địa chỉ : Đại Yên – Chương Mỹ – Hà Nội
Điện thoại: 0988.733.747 / 0982.139.292

Tìm kiếm mới nhất:

  • gà tiên viên