Cách rao bán nhà hàng

14/04/2014 | Chuyên mục : Kinh doanh nhà hàng, Tài liệu

Để biết cách định giá một nhà hàng đòi hỏi những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và một nền tảng tài chính từ một người môi giới nhà hàng chuyên nghiệp. Hầu hết những người bán luôn tin vào việc buôn bán của họ đáng giá hơn thực tế. Họ không quen thuộc với các phương pháp định giá và thường quyết định về bản chất một mức giá dựa vào những gì họ có trong kinh doanh. Cách tiếp cận này (dựa trên tài sản) thực chất là làm hợp đồng buộc người mua phải gánh chịu chi phí điện, nước, sửa chữa và bảo hiểm.

Dưới đây là các bước đánh giá nhà hàng chuyên nghiệp:

1. Chuẩn bị 2-3 năm về những thông tin tài chính

Điều này nên bao gồm những bản khai thu nhập cá nhân và lợi nhuận năm cuối và bản kê khai những thua lỗ đi cùng với một danh sách những đồ nội thất, đồ đạc cố định và những thiết bị mà sẽ chuyển giao trong khi bán. Nếu như người môi giới mà bạn làm việc cùng không đề cập đến những vấn đề này đừng lãng phí thời gian làm việc với họ nữa, bởi vì một người môi giới chuyên nghiệp phải tập trung chủ yếu vào vấn đề tài chính để rao bán nhà hàng của bạn.

daubepvietnam-ban_nha_hang

2 . Lắng nghe ý kiến của chuyên gia môi giới nhà hàng

Hãy hỏi chuyên gia môi giới đang sử dụng mức bồi thường hoặc mức giá tương đối nào để giúp cho việc định giá nhà hàng. Thẩm tra kinh nghiệm và bản danh sách những nhà hàng mà họ đã từng bán. Yêu cầu họ chứng minh về trình độ giáo dục và quá trình đào tạo nghề môi giới nhà hàng. Khi bạn đã hài lòng với kiến thức mà họ trình bày cho bạn thì bạn mới nên tin tưởng vào ý kiến của họ. Nhiều nhà hàng không thể bán được cũng bởi một lý do là chúng được rao bán mới mực giá không phù hợp.

3 . Đăng ký một thỏa thuận và cho phép người môi giới nhà hàng làm công việc của mình

Hãy chắc chắn rằng việc rao bán nhà hàng được giữ bảo mật và vẫn phải tập trung vào việc giúp nhà hàng hoạt động một cách thành công.

Lê Hạnh

Theo Wikihow