Cách lọc phi-lê cá thân dẹt

25/04/2014 | Chuyên mục : Kiến thức, kỹ năng, Tài liệu

Hãy chắc chắn rằng con dao của bạn đủ tốt và sắc và làm theo các bước sau để có được 4 miếng philê cá dẹt hoàn hảo.

daubepvietnam-cach_phi_le_ca-1 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-2 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-3 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-4 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-5 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-6 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-7 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-8 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-9 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-11 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-12 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-13 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-14 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-16 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-17 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-18 daubepvietnam-cach_phi_le_ca-19

Nguồn: Martha Stewart